Două sate din comuna Galicea au nevoie de canalizare

Satele Bratia Vale și Cocoru au fost excluse nedrept și ilogic de către conducerea ADI APA Vâlcea de pe lista zonelor în care trebuie introdusă canalizarea.
Primarul Florin Mărăcine și echipa din primăria Galicea au întocmit un proiect pe care l-au depus pentru a obține finanțare pe programul Anghel Saligny pentru a introduce această utilitate și în aceste două sate. Finanțarea și execuția acestui proiect ar permite să devină funcțională și canalizarea din satele Cremenari și Bratia Deal. (T.G.)