Două cartiere din Drăgășani se modernizează

Primăria Drăgășani, titular a proiectului ”Modernizarea zona urbana cartier Rahova și cartier Trandafirilor”, propus a fi realizat în municipiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și pe site-ul A.P.M Valcea: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de Internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din Str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea. O altă veste bună de la Drăgășani este sprijinul acordat de către primărie de la bugetul local se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult. Banii sunt destinați întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; construirii şi reparării sediilor administrative ale centrelor de cult.