Dezbatere publică la Vlădești

Comuna Vlădești, în calitate de concedent, anunță supunerea pentru dezbatere publică a documentației privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public. Întreaga documentație poate fi descarcată la linkul https://www.vladestivalcea.ro/?achizitii-publice,158. Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 08.11.2021 inclusiv. Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o ședință publică de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicațiile/reclamatiile vor putea fi transmise în scris prin una din următoarele căi:
– Email la adresa: vladesti@vl.e-adm.ro
– Telefon: Tel: 0250776049/Fax. 0250776012
– La registratura Primăriei, de luni pana joi, între orele 9:00-15:00, sau prin corespondență poștală la adresa primăriei. La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate și implementate (dacă va fi cazul). Documentația în formă finală va fi supusă aprobării Consiliului Local VLĂDEȘTI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificată.