Deputatul Vasile Cocoş – desemnat să facă parte din Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului

Printr-o hotărâre adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 03.07.2018, deputatul Vasile COCOȘ a fost desemnat să facă parte din Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi a României.

Pentru prima data în România, activitatea Curții de Conturi va fi controlată de către Parlamentul României prin intermediul acestei Comisii.
Desemnarea deputatului Vasile COCOȘ în această Comisie s-a datorat printre altele și unei îndelungate experiențe în managementul financiar–contabil, acesta fiind un experimentat auditor financiar, expert contabil și evaluator.
Conform art. 3 din această hotărâre, Comisia va functiona până la sfârșitul legislaturii parlamentare 2016–2020.
Principala atribuție a acestei comisii va fi verificarea execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi a României, iar rapoartele întocmite se vor pune la dispoziția grupurilor parlamentar în vederea supunerii dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.