Deputatul Ştefan-Ovidiu Popa a susţinut o declaraţie politică pentru “Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi”

“Domnule Președinte,
Stimate colege, stimați colegi,

Ziua de 3 decembrie, a fost proclamată “Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” în 1992 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin rezoluția 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Națiunilor Unite (1983-1992) dedicat persoanelor cu dizabilități.
Peste 15% din populația lumii suferă de o dizabilitate, motiv pntru care trebuie să fim conștienți că persoanele cu dizabilități pot accelera procesul de dezvoltare incluzivă și durabilă și pot promova o societate puternică pentru noi toți. Instituțiile statului, persoanele cu dizabilități și organizațiile reprezentative, instituțiile academice și sectorul privat trebuie să funcționeze în echipă pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Agenda 2030 a Națiunilor Unite se angajează să “nu lase pe nimeni în urmă”.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligativitatea de a se alinia țărilor membre și în ceea ce privește asigurarea normalității și demnității persoanei cu dizabilitate.
Uniunea Europeană si statele sale membre dispun de un mandat ferm pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a persoanelor cu dizabilități.
Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) prevede următoarele: “Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată”. Articolul 26 prevede că “Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”. În plus, articolul 21 interzice orice discriminare pe motiv de dizabilități.
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) solicită Uniunii să combată orice discriminare pe motiv de dizabilități în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale (articolul 10) și îi conferă puterea de a adopta legislație în vederea combaterii unei astfel de discriminări (articolul 19).
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Convenția Națiunilor Unite), primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul drepturilor omului la care U.E. și statele membre sunt parte, se va aplica în curând pe teritoriul întregii Uniuni Europene. Convenția Națiunilor Unite solicită statelor care sunt parte la aceasta să protejeze și să garanteze faptul că persoanele cu dizabilități se pot bucura de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale.
Constatăm că angajarea persoanei cu handicap nu este încurajată la nivelul societății românești și nivelul de sărăcie a persoanelor cu dizabilități este mult superior mediei înregistrate, fapt care se datorează parțial accesului lor limitat la ocuparea forței de muncă.
Trebuie să conștientizăm și la nivel statal importanța persoanelor cu dizabilități în procesul de dezvoltare incluzivă și durabilă și să încercăm să facem tot posibilul ca aceste persoane să fie pe deplin integrate în societate ca orice altă persoană fără dizabilități, să ne asigurăm că acestea beneficiază de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

Vă mulțumesc!
Ştefan-Ovidiu Popa
Deputat PSD
Vâlcea,