Deputatul Ștefan Ovidiu Popa și-a făcut treaba în Parlamentul României

Deputatul vâlcean, Stefan Ovidiu Popa, este unul dintre parlamentarii PSD cu o activitate intensă. Tânărul politician este membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi dar și într-o comisie specială comună, Comisia pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei.

De asemenea, Ovidiu Popa este secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Venezuela și membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania și Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei. În ceea ce privește activitatea parlamentară efectivă, deputatul vâlcean are la activ 34 de luări de cuvânt, din care 10 declarații politice. De asemenea, are 6 declarații politice depuse în scris și 126 propuneri legislative inițiate. 40 din ele au fost promulgate legi. “Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, “Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali”. “Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană” sau “Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice” sunt doar câteva dintre legile pe care tânărul parlamentar vâlcean și-a pus semnătura.
Ovidiu Popa a inițiat 2 proiecte de hotărâre, 5 întrebări și interpelări și și-a pus semnătura pe șapte moțiuni.