Delincvenţa juvenilă! Poliţia recomandă!

Copiii sunt supuşi încă de la naştere unui proces de familiarizare cu normele societăţii în care trăiesc, al cărui scop principal este de a le oferi compatibilitatea necesară vieţii în comunitate.

Declanşarea acestui proces are loc de regulă în mediul familial, copilul însuşindu-şi valorile existente în grup. Educaţia pe care tânărul o primeşte în familie influenţează evoluţia ulterioară a copilului.
Alături de familie, şcoala şi comunitatea trebuie să-l sprijine, dându-i dreptul la o educaţia care să-i confere independenţa, să-i formeze abilităţile necesare de a lua o decizie şi de a fi responsabil pentru acestea.
Copiii învaţă prin imitarea modelului adulţilor şi acţionează în funcţie de ceea ce văd în jurul lor.
Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, Poliţia vă recomandă:
– comunicaţi cu copilul dumneavoastră, fiecare copil trebuie înţeles şi personalitatea lui trebuie respectată;
– fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenţa nu este nicidecum o modalitate de soluţionare a problemelor, ci mai degrabă le amplifică;
– interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dvs.;
– încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dvs.;
– asiguraţi în familie un climat afectiv de bună înţelegere;
– distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii; nu exageraţi însă;
– atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dvs., motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;
– alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;
– când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijinii în rezolvarea problemelor.