Cum să devii călugăr sau măicuță

În primul rând, vârsta minimă pentru primirea în casa Domnului este de 16 ani, cu acordul părinților sau al tutorelui care are grijă de minor.
Aprobarea episcopului este cea mai importantă pentru alegerea oamenilor care vor intra în mănăstire.
Conform regulamentului, starețul este obligat să cerceteze scopul venirii: vocația, decepția sau interesele persoanelor, starea fizică, cunoștințele religioase, temperamentul, aptitudinile sau formarea spirituală. În perioada de la intrarea în mănăstire și până la călugărie va trece o perioadă de ispitire canonică care are 3 stadii:
– De la primirea în mănăstire la admiterea noului venit în rândul fraţilor
– De la admiterea ca frate de mănăstire la îmbrăcarea în haină monahală (dulama)
– De la purtarea dulamei la tunderea în monahism (slujba de călugărire)
Cei interesați de viața monahală, trebuie să prezinte următoarele documente:
a) certificatul de naştere;
b) certificatul de botez;
c) actul de studii (solicitantul, dacă este minor, să fie absolvent al şcolii generale, cel puţin şi să aibă acordul părintelui sau tutorelui;
d) cazier judiciar;
e) certificat de stare civilă, din care să se constate că nu are nici una din obligaţiile familiale prevăzute de Codul familiei;
f) recomandarea preotului paroh
g) act privind stagiul militar şi declaraţia că renunţă la averea sa donând-o rudelor sau mânăstirii;
h) fişa medicală privind starea sănătăţii fizice şi psihice.Călugării și măicuțele din țara noastră primesc salariu din partea statului, întrucât fac parte din categoria bugetarilor. Suma pe care o primesc aceste categorii de persoane, lunar, este puțin peste salariul minim pe economie.
Conform regulamentelor bisericești, monahii salarizați sunt obligați să depună la casieria mănăstirii jumătate din salariu sau pensie în folosul obștii.