CUM SĂ DEVII ANGAJAT AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

In speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, va propunem profesiile următoare:
 subofiţer pompier şi protecţie civilă
 subofițer administrativ

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 1 an – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri este de 300, din care 2 pentru persoanele de etnie rromă.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la admiterea în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti
 Depunerea cererilor tip până la data de 04.11.2022, înclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, la adresa de e-mail concurs@isuvl.ro;
 Evaluarea psihologică se realizează până la data de 11 noiembrie 2022 în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuţii de recrutare;
 Dosarele complete se depun: până la 17 noiembrie 2022 ;
 Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice în perioada 23-29 noiembrie 2022;
 Proba eliminatorie de evaluare a cunoştinţelor în data de 10 decembrie 2022;
 Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit on-line la adresa de e-mail a unității de învățământ în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs cu respectarea prevederilor art.38 alin .(2) la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/14318 din 19.10.2022.
 Examinarea medicală în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023 se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale;
 Rezultatele finale până la data de 25 ianuarie 2023 – sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţii de învăţămant

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;