Constantin Rădulescu: “Complexul de servicii comunitare-Râmnicu Vâlcea va fi reabilitat cu fonduri europene!”

Consiliul Județean Vâlcea demarează un nou proiect european, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Miercuri, 14.03.2018, a avut loc, la sediul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, semnarea, de către domnul Paul Stănescu, Viceprim – Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, a contractului de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”.
Complexul de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea, situat pe strada Liviu Rebreanu, nr. 4, funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și este destinat, în principal, furnizării de servicii sociale de îngrijire și recuperare medicală pentru copiii cu dizabilități neuro-psiho-motorii din județul Vâlcea. Proiectul are o valoare totală de 7.595.815,95 lei (inclusiv TVA).
Principalele intervenții asupra clădirii vizează realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat, sisteme de management energetic integrat și alte intervenții care conduc la eficientizarea energetică a clădirii. Totodată, vor fi realizate lucrări care vor contribui la creșterea securității la incendiu și la creșterea nivelului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
Proiectul va contribui la creșterea calității serviciilor furnizate de acest centru și, totodată, va conduce la e ficientizarea cheltuielilor publice, prin diminuarea costurilor de întreținere și funcționare aferente acestei clădiri de mari dimensiuni, costuri ce sunt asigurate din bugetul județului.

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE – RÂMNICU VÂLCEA VA FI REABILITAT CU FONDURI EUROPENE!

โพสต์โดย Consiliul Judeţean Vâlcea บน 15 มีนาคม 2018