Conferinţă de final de proiect Erasmus+, la Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea

În data de 12.11.2020 a avut loc, la Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea, conferinţa finală a proiectului „Dezvoltarea Competențelor Practice ale Elevilor Pentru Amenajarea Spațiilor Verzi”.

Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS +, acţiunea cheie KA1, proiect de formare profesională, nr. 2019-1-RO01-KA102-061872, ce s-a derulat în perioada 1 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2020.

Scopul proiectului a fost creșterea nivelului calitativ de pregătire al elevilor școlii noastre, din învățământul liceal, prin recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite în perioada mobilității, formându-și priceperi şi deprinderi care să răspundă solicitărilor specifice pieţii muncii.
Astfel noi, Liceul Tehnologic Forestier, și partenerul nostru, Horto do Campo Grande, din Lisabona, PORTUGALIA le-am oferit elevilor din domeniul de pregătire profesională pe silvicultură oportunitatea de a desfășura practica de specialitate timp de trei săptămâni (09-29.08.2020) într-un mediu deosebit, în vederea dezvoltării competențelor practice pentru amenajarea spațiilor verzi.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele obținute pe parcursul mobilității și vor fi conturate idei de promovare a dezvoltării, testării și implementării de practici inovatoare pentru elevi pe viitor.
La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, reprezentanți ai Direcției Silvice Vâlcea, cadre didactice din instituție, voluntari străini, părinți, dar și elevii beneficiari direcţi ai acestui proiect.
Liceul Tehnologic Forestier contribuie, prin acest proiect, la dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii prin sesiuni de instruire şi stagii de practică.
Validarea plasamentului s-a făcut pe baza documentelor de mobilitate Europass, iar recunoașterea rezultatelor dobândite prin ECVET, prin acordarea de credite, respectiv note, la modulul de practică comasată.
„Formarea profesională şi dezvoltarea personală în traseul spre succes a fost o experienţă reuşită prin ERASMUS+ care ne-a permis atingerea obiectivelor propuse”, ne-a declarat coordonatorul proiectului ing. Răcășan Remus.