Comuna Mihăești e mai puternică juridic

Consilierii locali de la Măhăești au aprobat angajarea unui avocat/case de avocatură, care să asigure reprezentarea juridică a UAT-ului în dosarul nr.
477/46/2023, aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, având ca obiect plângere împotriva deciziei CNSC nr. 1456/C3/1378, 1379,1413, 1414/27.06.2023 din cadrul procedurii de atribuire având ca obiect „Lucrări de construcții pentru «Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Mihăești, județul Vâlcea» – Lot I Modernizare străzi în sat Vulpuiești, sat Gurișoara, sat Govora și construirea unui pod din beton armat”. A fost împuternicit primarul comunei Mihăești, județul Vâlcea, pentru semnarea și încheierea contractului de asistență juridică și a împuternicirii avocațiale.
Primarul localitatii Mihăești, compartimentul de contabilitate și compartimentul de achiziții publice, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului –Județul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei.