COMUNA GUȘOENI invită asociațiile și fundațiile să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

Comuna Gușoeni invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 120.000 lei pentru domeniul sport.
3.Durata proiectelor: anul 2024.
4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.03.2024, ora 16.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei comunei Gușoeni , comuna Gușoeni, str. Principală nr. 1, cod poștal 247260, județul Vâlcea.
6.Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 25.03.2024 – 27.03.2024.

Comuna Gușoeni, cod fiscal 2573845, sat Gușoeni, Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail gusoeni@vl.e-adm.ro

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 32 /19.02.2024.