Centrul Militar, Evidenţa Populaţiei, Policlinica cu plată, Biblioteca şi Muzeul Nicolae Bălcescu vor primi bani de la CJ Vâlcea pentru reabilitare

Consiliul Judeţean Vâlcea a alocat, în anul 2017, sume pentru realizarea unor lucrări de investiţii destul de importante pentru judeţul nostru. Investiţiile vizează atât reabilitarea şi modernizarea unor clădiri, dar şi repararea unor drumuri şi poduri judeţene, precum şi înfiinţarea unor servicii sociale.

Investiţiile care vor primi bani de la CJ Vâlcea şi care au fost în atenţia preşedintelui CJ Costi Rădulescu ca prioritare sunt:
1. Centrul Militar – Reabilitare şi modernizare spaţii aferente clădirii Centrului Militar Judeţean Vâlcea-Corp Sud – 100.000 lei
2. Evidenta Populaţiei – Reparaţie clădire în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea – 105.000 lei
3. Policilinica cu plată – Reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei policlinici cu plată – 200.000 lei
4. Bibliotecă – Proiect Centrul Europe Direct – 112.500 lei
5. Nicolae Bălcescu – Restaurarea, dotare şi punerea în valoare a Muzeului Memorial N. Bălcescu – 120.000 lei
6. Forumul cultural – realizare Enciclopedie Judeţ Vâlcea volumul III – 40.000 lei
7. RAJDP – Lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2017 – 19.100.000 lei
8. DGASPC – Complex Servicii Troianu (scară de evacuare şi proiect scenariu la foc) – 100.000 lei
9. DGASPC – Înfiinţare de servicii sociale de tip centre de zi, centre de respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, aflate în subordinea DGASPC Vâlcea – 116.000 lei.
“Prin proiectul propus se vor înfiinţa: 3 locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate; cele 3 locuinţe vor avea o capacitate de primire de 18 locuri, fiecare locuinţă protejată având o capacitate de 6 locuri, un Centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, care să ofere servicii persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate precum şi din centrele rezidenţiale aflate în subordine DGASPC Vâlcea”, ne spune preşedintele CJ Costi Rădulescu.