Cazanul nr. 7 al CET Govora, modernizat

Consiliul Județean Vâlcea a finalizat toate cele trei contracte de lucrări, din cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare urbană, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, toate instalațiile realizate/reabilitate funcționând la parametrii de performanță proiectați.

În data de 17.08.2011, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu fostul Minister al Mediului și Pădurilor, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 3 – Sector termoficare, pentru realizarea investiției „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Proiectul are perioada de implementare de 58 de luni, iar valoarea totală este de 297.107.571,00 Lei, din care valoarea T.V.A. aferentă valorii eligibile este de 57.203.268,00 Lei.
Din valoarea eligibila a proiectului (fără TVA), de 239.903.571,00 Lei, 227.908.392,00 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat (95%), iar 11.995.179,00 Lei este contribuţia beneficiarului, din bugetul local (5%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă”.
Prin implementarea acestui proiect se vor respecta angajamente asumate de către România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (Planul de Implementare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer).
Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, cuprinde un număr de șapte contracte, din care trei de prestări servicii, unul de furnizare bunuri şi trei contracte de lucrări.
Cele trei contracte de lucrări, de tip FIDIC Galben (proiectare+execuție), implementate în cadrul proiectului sunt:
– Contractul de lucrări nr. 5235/25.04.2013 – „Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la Cazanul nr. 7 din CET Govora” (CL4) – executant: Asocierea Babcock Noell GmbH – S.C. Energomontaj S.A.;
– Contractul de lucrări nr. 13091/14005 din 05.09.2014 – „Implementare proiect arzătoare NOx și reparații cazan nr. 7 din CET Govora” (CL5) – executant: Asocierea S.C. Energoutil Contact S.A. Bucureşti – S.C. Scam Management S.R.L. – S.C. Conest S.A.;
– Contractul de lucrări nr. 12766/C 165 din 19.10.2012 –„Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar de termoficare din CET GOVORA” (CL6) – executant: S.C. TMUCB S.A. Bucureşti.

La acestă dată, lucrările prevăzute în cadrul celor trei contracte sunt finalizate, rezultatele fiind următoarele:
• O instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere la cazanul 7 (pentru reducerea emisiilor de oxizi de sulf, pulberilor și altor poluanți) – în cadrul CL4;
• Cazanului 7 retehnologizat prin implementarea unor sisteme moderne de reducere a emisiilor de oxizi de azot, între care montarea a 18 arzătoare cu NOx redus, precum și implementarea unui sistem nou de automatizare a cazanului – în cadrul CL5;
• 2 electropompe de alimentare reabilitate și convertizoare de frecvență noi – în cadrul CL6;
• 4 electropompe de termoficare reabilitate și convertizoare de frecvență noi – în cadrul CL6;
• 2251 m de reţele termice de transport a agentului termic reabilitați – în cadrul CL6.

Toate instalațiile realizate/reabilitate în cadrul proiectului sunt funcționale, iar în timpul testelor la punerea în funcțiune au fost demonstrați toți parametrii de performanță prevăzuți în condițiile contractuale și în proiect, după cum urmează:
• Emisiile de SO2, care aveau înainte de proiect valori cuprinse între 6000-9000 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a instalaţiei de desulfurare, înregistrează valori sub 160 mg/Nm3;
• Emisiile de pulberi, care aveau înainte de proiect valori de peste 50 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a instalaţiei de desulfurare, înregistrează valori sub 24,4 mg/Nm3;
• Emisiile de Nox, care aveau înainte de proiect valori cuprinse între 250-700 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a cazanului nr. 7 retehnologizat cu arzătoare noi şi alte măsuri de reducere a acestor emisii, înregistrează valori sub 197 mg/Nm3;
• Randamentul global al pompelor de apă de alimentare şi al pompelor de termoficare reabilitate a crescut de la 70% la 76%;
• Randamentul global al reţelei de transport reabilitate a crescut de la 2% la 11,4%.
În aceste condiţii, după aproape 5 ani de la semnarea contractului de finanţare, suntem în măsură să vă informăm că toate investiţiile realizate sunt funcţionale, iar obiectivele proiectului au fost integral atinse, în acest fel fiind asigurate premisele continuității serviciului de termoficare urbană în Municipiul Râmnicu Vâlcea.