Bugetul local de la Gușoeni a fost aprobat

Consilierii locali de la Gușoeni s-au întrunit în ședință și au avut ca principal punct al ordinii de zi probarea bugetului local pentru acest an, un buget echilibrat prin care se va asigura plata cheltuielilor curente, dar prin intermediul cărora se vor realiza și investiții în infrastructură. De asemenea, aleșii locali au aprobat numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza comunei Gușoeni, dar și rețeaua școlară pentru anul școlar 2023-2024. La finalul ședinței beneficiarii de ajutor social au aflat care este planul de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate în anul 2023.
Alte două puncte importante ale ordinii de zi au fost proiectul de hotărâre privind privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipal. (Gabriel Cîrjaliu)