Bogdan-Constantin Matei: “Învățământ la nivel european!”

“La Legea educației, PSD a făcut modificarea pe care o așteptam de mult timp și era strict necesară, spun asta din calitatea mea de profesor. Este aproape imposibil să îți desfășori o oră normală și să atingi toate obiectivele propuse la o clasă unde ai 30, ba chiar 32 de elevi, nu mai vorbesc de formarea competențelor care este aprope imposibilă la un asemenea număr de copii. Prin actuala modificare, legea prevede:

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8;
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17;
c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;
d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;
e) învăţământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 25 şi poate fi constituită din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;
f) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
g) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
h) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi;
i) clasele din învăţământul profesional, dual şi vocațional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificări diferite;
j) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
k) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10;
l) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.
Același proiect prevede că în funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev. Un consilier școlar la 500 de elevi, în loc de 800, iar numărul de mandate pentru rector sunt eliminate și durata mandatului este de 4 ani” –
BOGDAN-CONSTANTIN MATEI, senator PSD Vâlcea.