Bogdan Constantin Matei: “Încurajăm lectura și susținem creșterea fondului de carte”

Există, după cum ştim, două tipuri de investiţii în educaţie: una realizată de individ, mai exact spus, de către familia elevului (studentului), şi alta înfăptuită de stat, având, în general, ca scop dotarea materială a învăţământului de toate gradele şi salarizarea cadrelor didactice.
Infrastructura din educație s-a dezvoltat în acest an cu 145 unități de învățământ modernizate şi cu 45 creșe și grădinițe construite.

Pentru a încuraja consumul de bunuri culturale, implicit de cărți, un rol important îl are rețeaua de librării și biblioteci. Actualizarea fondului de carte din biblioteci trebuie să reprezinte o prioritate pentru domeniul educației, având în vedere că în multe zone din mediul rural stocul de cărți este alcătuit în mare parte din donații.
Așadar, la începutul acestei săptămâni am votat și am susținut 2 proiecte legislative care vin în întâmpinarea necesității promovării lecturii printre tineri.
Prima inițiativă instituie anul 2019 drept “Anul Cărții”, prilej cu ocazia căruia se vor organiza evenimente culturale dedicate acestei inițiative. Ca activitate principală, “Anul Cărții” propune lansarea unui program la nivel național, “România Citește”, care presupune promovarea lecturii în școli prin întâlniri cu scriitori, personalități publice, voluntari care să le citească elevilor fragmente din opere literare.
Prin cea de-a doua inițiativă se dorește creșterea anuală a colecțiilor din bibliotecile școlare, cu minimum 5% din numarul total al elevilor și preșcolarilor. Finanțarea bibliotecilor școlare se face din bugetul anual al unităților de învățământ de stat în cadrul cărora funcționează, din fondurile alocate de Ministerul Educației Naționale. Autoritățile locale pot finanța bibliotecile școlare.
Aceste proiecte legislative fac parte din pachetul legislativ “Pactul pentru Carte” care își propune să dubleze consumul de carte în doi ani.

Bogdan Constantin Matei, Senator PSD Vâlcea