BINE AȚI VENIT LA Liceul Tehnologic „General Magheru” Râmnicu-Vâlcea!

Viziunea şcolii
„Promovarea unui învățământ de calitate,
asigurând pregătirea unor elevi competitivi pe
piața muncii”
► Misiunea şcolii

Liceul Tehnologic „General Magheru” Râmnicu
Vâlcea primeşte orice candidat și prin oferta noastră
educaţională pregătim absolvenţi capabili să se
adapteze unei societăţi în permanenă evoluție.
În cei peste 40 de ani de existenţă, şcoala noastră a format peste 4.000 de muncitori calificaţi, tehnicieni şi maiştrii, pregătiţi în meseriile: prelucrător prin aşchiere (strungar, frezor, rabotor, mortezor, rectificator), sudor, forjor-tratamentist, lăcătuş-mecanic utilaj tehnologic, cazangiu, sculermatriţer, mecanic maşini şi utilaje, operator pe maşini cu comandă numerică, electrician de întreţinere şi reparaţii şi angajați în producţie la IUCF Rm. Vâlcea (în prezent Vilmar SA), IEH Râmnicu – Vâlcea (în prezent Wipro Infrastructure Engineering SA).
Liceul Tehnologic „G-ral Magheru” este singura şcoală din judeţ care asigură pregătireaîn următoarele calificări, acreditate ARACIP: pentru liceu – tehnician procesare text-imagine, tehnician prelucrări la cald, coafor stilist, instructor sportiv-fotbal și pentru nivel postliceal – tehnician operator pe maşini cu comandă numerică, tehnician echipamente periferice şi birotică.
În anul școlar 2021-2022, școala noastră oferă următoarele calificări/specializări:
➢ Învăţământ profesional cu durata de 3 ani, forma de organizare dual :
✓ Profil tehnic – domeniul Mecanic – calificările mecanic auto şi mecanic utilaje și
instalații în industrie;
– domeniul Electric – calificarea electrician de joasă tensiune.
➢ Liceu tehnologic – cursuri de zi şi seral:
✓ Profil tehnic:
Cursuri zi:
– domeniul Electric – calificarea– Tehnician electrician electronist auto;
Cursuri seral:
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician în instalații electrice.
➢ Liceu teoretic cursuri cu frecvenţă redusă:
✓ Filieră teoretică – profil real – specializarea – Ştiinţe ale naturii;
➢ Şcoala postliceală, cursuri de zi,
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician electronist echipamente de automatizare;
– domeniul Informatică – calificarea – Tehnician echipamente periferice şi birotică;
– domeniul Mecanic – calificarea – Maistru mecanic.
În ultimii ani, baza tehnico-didactică a şcolii s-a modernizat, asigurându-se îmbunătăţirea

condiţiilor de studiu pentru elevi şi dotarea cu mijloace de învăţământ. Şcoala dispune de următoarele spaţii şcolare: laboratoare de informatică dotate cu laptopuri și calculatoare de ultimă generație, laboratoare (de electrotehnică, fizică, biologie), cabinete (legislaţie, desen, geografie, istorie, limba română, limba engleză, matematică, tehnologie) și ateliere (sudură, lăcătuşerie, electric), sală de sport, amenajată prin forţe proprii și teren de sport, cu gazon sintetic.
Liceul Tehnologic General Magheru” Râmnicu-Vâlcea are şcoală de şoferi, autorizată ARR şi dispune de un autoturism Dacia Logan, pentru efectuarea pregătirii practice auto şi dispune de
Cabinet de legislaţie rutieră, pentru efectuarea pregătirii teoretice, în
vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoria B, pentru calificările mecanic-auto,
tinichigiu-vopsitor auto și tehnician electrician electronist auto, pentru care suntem acreditaţi.
Şcoala noastră oferă și servicii medicale, având cabinet de asistenţă medicală și cabinet
stomatologic cu medici şcolari şi asistente medicale, cabinet pentru consiliere psihopedagogică și
dispune de bibliotecă și parc amenajat în curtea şcolii, prin proiectul „Simte (in)diferența verde”.
Liceul Tehnologic „G-ral Magheru” oferă condiţiile optime unui campus şcolar, având în
incinta şcolii, şi condiţii de cazare în căminul-internat şi de servire a mesei într-o cantină modernizată.

Misiunea socială a şcolii este deosebit de importantă şi
în acelaşi timp delicată, dacă avem în vedere faptul că în cadrul Liceului Tehnologic „General
Magheru” Râmnicu-Vâcea există un procent substanţial de elevi care provin din familii defavorizate
din punct de vedere economic şi social. Factorii de risc educaţional reprezintă o provocare pentru
şcoala noastră şi căutăm permanent soluţii de rezolvare.
Pornind de la aceste premise, eforturile noastre sunt îndreptate spre creşterea calităţii şi
eficienţei educaţiei, astfel încât să asigurăm formarea profesională a absolvenţilor, care să le asigure
acestora accesul pe piaţa muncii şi integrarea lor, cu succes, în societate.
Elevii Liceului Tehnologic „General Magheru” au participat în proiectul internațional
ERASMUS+ European Youth Humanitarian OSM, ultimele două mobilități derulându-se în regim on-line în lunile februarie și martie 2021.

Elevii școlii sunt implicați și în proiectul ROSE, subproiectul IPASS: Inspiră pasiunea, împreună pentru Bac!. Prin acest proiect, elevii școlii desfășoară activități remediale în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat.
Alături de derularea parteneriatelor şi colaborărilor cu agenţii economici s-a urmărit şi
eficientizarea colaborării cu autorităţile locale, cu comunitatea locală, prin desfăşurarea unor acţiuni atractive şi utile, menite să asigure creșterea calităţii educaţiei elevilor.

Echipa de management a Liceului Tehnologic “General Magheru” Râmnicu Vâlcea