AZI Şedinţă extraordinară la Primăria Râmnicu Vâlcea

Astăzi, de la ora 12.00, la primăria Râmnicu Vâlcea are loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Municipal, convocată de primarul Mircia Gutău. Consilierii municipali vor dezbate următoarea ordine de zi:
 
1. Raport şi proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social “Cămin pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea”, instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru societatea ETA S.A. în perioada 2017-2021.
3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru societatea PIEŢE PREST S.A. în perioada 2017-2021.
4. Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea PIEŢE PREST S.A. să numească administratorii provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.
5. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 – Lista provizorie a obiectivelor de investiţii pe anul 2017 – Total surse de finanţare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 18.01.2017.
6. Raport şi proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea.
7. Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a clădirii situată la adresa strada G-ral Praporgescu nr. 9.
8. Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei suprafeţe din imobilul teren – Parc Dendrologic – Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului.