Autostrada Sibiu-Piteşti, mai aproape de realitate

În data de 28.05.2016, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a transmis o adresă de informare către Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Păsat, prin care arată faptul că a mandatat prin mandatul nr. 92/30523/25.05.2016 Asociarea SPEA Engineering S.A. Roma Italia Sucursala București & Tecnic Consultin Engineering România S.R.L. să realizeze în numele și pentru Statul Român prin CNADNR toate activitățile legate de efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, a studiilor de teren arheologice, precum și întocmirea documentațiilor necesare lucrării de utilitate publică “Autostrada Sibiu-Pitești”.

De asemenea, CNADNR a mandatat Asociarea SPEA Engineering S.A. Roma Italia Sucursala București & Tecnic Consultin Engineering România S.R.L. să reprezinte compania în relațiile cu autoritățile publice locale (consilii județene și primării), prefecture, ministere, personae fizice sau juridice care urmează să fie expropiate și orice alte autorități publice.
Au fost deja demarate în teren studiul goetehnic, studiul topographic și întocmirea documentațiilor de expropiere.
Consiliul Județean Vâlcea a informat cu privire la această situație toate unitățile administrative teritoriale din zona în care se vor efectua acțiuni ce vizează construcția Autostrăzii Sibiu – Pitești.