Au început pregătirile pentru campania electorală în judeţul Vâlcea

În vederea organizării și desfășurării alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, prefectul județului Vâlcea, Radu Renga, informează că activitățile specifice se desfășoară conform calendarului stabilit.

Astfel:
1. Primarii unităților administrative-teritoriale au emis dispozițiile de actualizare a delimitării secțiilor de votare în conformitate cu prevederile art.20 alin. 3 din Legea nr. 208/2015, iar Autoritatea Electorală Permanentă a actualizat numerotarea acestora;
2. La data de 7 noiembrie 2016, Biroul electoral de circumscripție a afișat la sediu procesul verbal cu candidaturile definitive;
3. Președintele Biroului electoral de circumscripție nr. 40 Vâlcea a efectuat la data de 9 noiembrie 2016 tragerea la sorți în vederea stabilirii ordinii în care sunt înscriși candidații pe buletinele de vot, iar Biroul electoral de circumscripție a adoptat Decizia nr. 16 din 9.11.2016 prin care a solicitat prefectului întocmirea machetelor pentru buletinele de vot ce vor fi utilizate în circumscripția electorală nr. 40 Vâlcea.
4. Primarii unităților administrative teritoriale au emis dispozițiile privind locurile speciale pentru afișajul electoral, conform prevederilor art.79 alin.1 din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare;
În prezent, publicația privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și locațiile acestora, în conformitate cu prevederile art.20 alin. 5 din Legea nr. 2018/2015, cu modificările și completările ulterioare se află în curs de tipărire.
De asemenea, în perioada următoare se vor realiza următoarele activități:
– Pe data de 10 noiembrie 2016 se vor întocmi machetele buletinelor de vot pentru Senat și Camera Deputaților ce vor fi transmise la Autoritatea Electorală Permanentă Filiala Sud-Vest Oltenia în vederea obținerii avizului prevăzut de art. 63 alin. 3 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;
– După obținerea avizului de la Autoritatea Electorală Permanentă, machetele se vor transmite Biroului electoral de circumscripție care le va aduce la cunoștință publică potrivit art.63 alin. 5 din lege;
– Va începe tipărirea buletinelor de vot;
– Se vor distribui publicațiile cu delimitarea, numerotarea și locațiile secțiilor de votare.