ATENȚIE! Se dă drumul la căldură în Râmnicu Vâlcea

Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, condițiile impuse în contractul de furnizare a energiei termice referitoare la obligativitatea reluării furnizării agentului termic pentru încălzire, în condițiile în care temperatura exterioară, între orele 18.00 și 6.00 se situează trei zile consecutiv sub +10 °C, Societatea CET Govora SA anunță că, începând cu data de 04.10.2021, ora 16.00, va relua furnizarea agentului termic pentru încălzire în sezonul rece 2021/2022 în Municipiul Rm. Vâlcea, inclusiv la CT Copăcelu.

Pentru punctele termice: PT2 Ostroveni; PT3 Ostroveni; PT5 Ostroveni; PT5 bis Ostroveni; PT6 Ostroveni; PT7 Lenin Sud; PT14 Zăvoi; PT33 Timiș; PT34 Traian 1, furnizarea agentului termic pentru încălzire se va relua după finalizarea lucrărilor începute din cadrul proiectului: “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II”, care se va anunța la o dată ulterioară.
Toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană și care desfășoară lucrări la instalațiile termice interioare, sunt rugați să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până la data de 04.10.2021, în cazuri excepționale pentru finalizarea lucrărilor să izoleze rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termica, sau se pot adresa pentru asigurarea condițiilor de lucru la:
– Dispeceratul de Termoficare Urbana Rm. Vâlcea str. Mihai Viteazu nr. 43, tel. 0250.718092 sau tel/fax 0250.718090 prin adresa scrisa.
De asemenea Asociaţiile de Proprietari în funcție de propriul program aprobat, pot consuma agent termic pentru încălzire continuu sau fracționat, prin închiderea și deschiderea robineților de izolare montați in amonte si aval la contoarele de energie termica.
Programul de umplere al rețelelor, probele la rece și la cald fiind comunicate prin mass–media și afișate la toate imobilele, prin neluarea măsurilor de izolare a rețelelor interioare, acolo unde este cazul, sau neanunțarea în vederea realizării condițiilor tehnice de lucru, absolvă de orice responsabilitate operatorul sistemului CET Govora SA, pentru eventualele daune care se vor putea produce.

Director General
ing. Ion ROESCU Şef Secţie Termoficare Urbana,
ing. Gheorghe FLORICA