ATENȚIE, ELEVI! PREADMITERE la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”!

Universitatea “Constantin Brâncoveanu”, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, instituţie de învăţământ superior acreditată prin Legea nr. 242/23 aprilie 2002, organizează în data de 27 aprilie 2023, ora 1400, la sediul din Rm. Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 39, preadmiterea pentru locurile fără taxă, de la forma de învăţământ cu frecvenţă, aferente anului universitar 2023-2024, pentru elevii din ultimul an de liceu, care optează pentru studii universitare la programele: Administrație publică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Management.

Preadmiterea la programele de studiu din domeniul ştiinţe economice şi administrative, care funcţionează în cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, se va face pe baza unui test-grilă, susţinut la una din disciplinele: Limba şi literatura română, Economie, Geografie, Matematică, iar subiectele vor fi elaborate după tematicile de bacalaureat.
Locurile fără taxă de la un program de studii se vor ocupa exclusiv de către elevii participanţi la preadmitere, care au optat pentru acel program, strict în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Elevul declarat admis în urma preadmiterii îşi va valida locul fără taxă, dacă va depune după examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023, dar nu mai târziu de 1 august 2023, diploma de bacalaureat în original şi va completa contractul de şcolarizare pentru anul I.