Atenţie, cetăţeni! Clădirile şi terenurile neîngrijite vor fi supraimpozitate la Râmnicu Vlcea

În temeiul HCL nr. 12/2016 pentru aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea”, în această lună a demarat inventarierea acestor imobile de către reprezentanţi ai Poliţiei Locale – Departamentul Disciplina în Construcţii şi ai Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei municipiului.

Pentru fiecare clădire sau teren neîngrijite, în urma autosesizării sau la semnalele transmise de cetăţeni sau de instituţii abilitate, se va întocmi o Notă tehnică în baza căreia se va stabili gradul de paragină al imobilului, iar după identificarea şi somarea proprietarului, acesta are la dispoziţie un termen de maxim 120 zile pentru remedierea aspectelor semnalate.
În cazul în care proprietarul nu ia măsurile cuvenite, este înştiinţată Direcţia Economico-Financiară care va comunica deţinătorului că imobilul neîngrijit se supraimpozitează, în condiţiile legii, cu 250%, 315% sau 500% (pentru clădiri), respectiv cu 250% sau 500% (pentru terenuri), în funcţie de nivelul de degradare stabilit prin punctajul rezultat din Nota tehnică.
Prin această măsură se urmăreşte crearea unui confort urban şi a unui peisaj optim printr-un aspect adecvat al clădirilor şi terenurilor din intravilanul municipiului, având ca rezultate finale gestionarea eficientă a patrimoniului construit, punerea în siguranţă a domeniului public, creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale, precum şi ridicarea conştiinţei civice a proprietarilor de imobile protejate clasificate LMI (Lista Monumentelor Istorice).