Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Oltul Puternic” anunţă sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6B – „Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale”

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 20.05.2019-31.05.2019 sesiunea 2/2019 de depunere a proiectelor pentru Masura 6/6B – „Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale”.

• Data lansarii apelului de selectie: 20.05.2019
• Perioada de depunere : 20.05.2019 – 31.05.2019
• Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili :
Masura 6/6B – „Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale”
Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 6/6B sunt:
– Entitati publice( ex.comunele si/sau asociatii ale acestora (ADI) si private sau parteneriate;
– ONG-uri;
– Unităţi de cult
– GAL-ul
– Benenficiarul direct trebuie să fie furnizor autorizat de servicii sociale sau se va autoriza până la finalizarea implementării proiectului.
– Beneficiari indirecți (grup țintă):
Grupuri vulnerabile şi persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii pe termen lung, persoanele cu handicap, minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială.
• Fonduri disponibile pentru Masura 6/6B : 81.936,73 euro.
• Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect : 81.936,73 euro.
• Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 31 mai 2019, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

• Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M6/6B- „Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.

• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349/525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .

• La sediul GAL G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 6/6B.