Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Oltul Puternic” anunţă în perioada 09.11.2021 – 10.12.2021 sesiunea 1/2021 de depunere a proiectelor pentru Măsura 4/6A – „Înfiinţarea de activităţi neagricole”


ANUNT APEL DE SELECTIE

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 09.11.2021 – 10.12.2021 sesiunea 1/2021 de depunere a proiectelor pentru Masura 4/6A – „Infiintarea de activitati neagricole”.
• Data lansarii apelului de selectie: 09.11.2021
• Perioada de depunere: 09.11.2021-10.12.2021
• Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili:
Masura 4/6A – „Infiintarea de activitati neagricole”
Beneficiarii direcți sunt:
– Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale pentru prima dată.
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
– Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile
Beneficiarii indirecți sunt:
– Populaţia din teritoriu și din regiune
– Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
• Fonduri disponibile pentru Masura 4/6A: 122,878.14 euro.
• Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 50.000 euro.
• Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 10.12.2021, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
• Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4/6A- „Infiintarea de activitati neagricole” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.
• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349/525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
• La sediul GAL G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 4/6A.
Atenţie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este pana la data de 31.12.2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata cu exceptia proiectelor care se supun ajutorului de minimis , pentru care contractarea se va efectua pana la data de 31.12.2023.