Aproape 7 mii de şomeri la sfârşitul anului 2017 în judeţul Vâlcea

La sfârşitul lunii decembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,1%.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 6670 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3131 erau femei.

La sfârșitul lunii decembrie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2144 persoane au fost indemnizate şi 4526 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2017 se prezintă astfel : 2456 persoane provin din mediul urban şi 4214 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1946 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (54 %) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 39 % din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 7 % din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna decembrie 2017 s-au încadrat 205 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 169 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi).

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea