APAVIL: SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 22-28 aprilie 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22-28 aprilie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe str. Apusului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Bulevardul Dem Rădulescu, str. General Magheru, str. Aurelian Sacerdoțeanu, Schitul Troianu, Fețeni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, Str. Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– S-au montat 60m țeavă PVC Dn250mm pentru canalizare menajeră și două cămine de vizitare pentru canalizare menajeră pe strada Grădinilor;
– S-a asigurat asistență tehnică la adresele: str. Drumul Gării nr. 79 și str. Lespezi nr. 7B;
– A fost igienizat perimetrul rezervorului de pe strada Popa Șapcă;
– Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente;
– A fost curățată rețeaua de canalizare de la pasajul Dedeman;
– Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
– S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; str. Calea lui Traian nr. 9; Bulevardul Pandurilor – Bl. A8/1; str. Luceafărului – Bl. A16; str. Aleea Stejarului – SPAU 13; str. I. C. Brătianu – Bl. A69, Bl. A70; Bulevardul Tineretului – Bl. A59; str. Cerna – Bl. A16, Bl. A23,Bl. B18, Bl. C27, Bl. 25; str. Florilor – Bl. S33/1, Bl. S33/2, Bl. S33/3, Bl. S30/1.

25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 de apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și 11 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 4 avize tehnice și 19 avize de amplasament.