APAVIL scoate mai multe posturi la concurs

APAVIL SA – scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea:
– 4 posturi instalator
– 1 post mecanic utilaj
– 1 post zidar
– 1 post muncitor necalificat

• Pentru posturile vacante de muncitori calificaţi, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare şi a interviului.
• Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, în data de 23.06.2022, ora 09:00.
Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Canal, situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor, nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare, în data de 29.06.2022, ora 09:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.06.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.