APAVIL scoate la concurs un post instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

APAVIL SA scoate la concurs a următorului post în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea
1 post instalator.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a unui interviu, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 08.11.2021, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.11.2021, ora 09:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în data de 19.11.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Canal, situat în Rm.Vâlcea, str. Florilor, nr. 6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.