APAVIL scoate la concurs un post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

APAVIL SA – scoate la concurs un post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și a probei interviu. Proba scrisă se va susține în data de 15.11.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL S.A. Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 19.11.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Canal situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.