APAVIL scoate la concurs un post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

APAVIL SA scoate la concurs un post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea.
Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 10.01.2022, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.01.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică și interviul vor avea loc în data de 20.01.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor, nr. 6-8.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.01.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.