APAVIL scoate la concurs un post de încasator-cititor în cadrul Serviciului Urmărire Încasări

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de încasator-cititor în cadrul Serviciului Urmărire Încasări.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 02.07.2024 ora 900
• interviul va avea loc în data de 08.07.2024 ora 900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.06.2024, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.