APAVIL scoate la concurs un post de electrician în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului
Stație Epurare Ape Uzate.

Concursul constă în susținerea probei scrise și probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 16.10.2023 ora 1200, la sediul APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
– proba practică va avea loc în data de 20.10.2023 ora 1100, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate din Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.10.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.