APAVIL scoate la concurs trei posturi de mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/utilaje, Rm. Vâlcea

APAVIL SA scoate la concurs a trei posturi de mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/utilaje, Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de mecanic utilaj, astfel:
– Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 18.07.2023, ora 1200;
– Proba practică se va desfăşura la Coloana Auto/utilaje a societății Apavil SA. din Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 24.07.2023 ora 1200.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.07.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.