APAVIL scoate la concurs mai multe posturi vacante în cadrul Sectorului Rețele Apă, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante în cadrul
Sectorului Rețele Apă, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea:
– 1 post de lăcătuș mecanic,
– 3 posturi de instalator,
– 1 post de electrician.

Concursul constă în:
– susținerea probei scrise pentru postul electrician, în data de 23.08.2023, ora 1000, la sediul Societății Apavil S.A din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5;
– susținerea probei practice și a interviului pentru posturile de instalator și lăcătuș mecanic, precum și susținerea probei practice pentru postul de electrician, vor avea loc în data de 29.08.2023, ora 1000, în cadrul Sectorului Rețele Apă al Societăţii Apavil S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 4.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.08.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.