APAVIL scoate la concurs mai multe posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal:
– 2 posturi instalator;
– 1 post zidar;
1 post muncitor necalificat.

Concursul constă în verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, după cum urmează:
– susținerea probei practice și a interviului pentru posturile de instalator, în data de 23.08.2023, ora 1200;
– susținerea probei practice pentru postul de zidar și postul de muncitor necalificat în data de 23.08.2023, ora 1200.
Concursul se va desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Canal al societăţii Apavil SA, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor nr. 6-8 și la lucrările în desfășurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.08.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.