APAVIL scoate la concurs mai multe posturi în cadrul Sectorului Horezu

APAVIL SA scoate la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest:
– 1 post instalator, zona Tomșani
– 1 post sudor, zona Horezu

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 și se va susține în data de 16.11.2021, ora 09:00.
Proba practică se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 și se va susține în data de 22.11.2021, ora 09:00.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 07.00 – 13.00.