APAVIL scoate la concurs mai multe posturi

APAVIL SA – scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea:
– 3 posturi instalator
– 1 post mecanic utilaj
– 1 post zidar
– 1 post muncitor necalificat.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.07.2022, ora 13:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.07.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică și interviul vor avea loc în data de 26.07.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str.Florilor, nr. 6-8 și la lucrările în desfășurare.

Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susținerea probei practice de verificare a aptitudinilor și a interviului.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.07.2022, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.