APAVIL scoate la concurs două posturi de economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri/Tarife și C.F.P

APAVIL SA – scoate la concurs două posturi de economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri/Tarife și C.F.P.

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.01.2022, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.01.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– interviul va avea loc în data de 21.01.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.01.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.