APAVIL scoate la concurs 3 posturi instalator în cadrul Serviciului Control Clienți

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a 3 posturi instalator în cadrul Serviciului Control Clienți.

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului și se va desfășura în data de 21.08.2023 ora 1200, în cadrul sectorului Rețele Apă al societății APAVIL SA situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2 și la lucrările în desfășurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2023 ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.