APAVIL scoate la concurs 2 posturi de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Călimănești

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a unui interviu, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 08.09.2022, ora 15:00.
– Proba scrisă va avea loc în data de 14.09.2022, ora 11:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică și interviul se vor desfășura în data de 20.09.2022, ora 11:00 în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.09.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.