APAVIL S.A.: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

APAVIL S.A., titular al proiectului: ”Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri” propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Copăcelu și str. Depozitelor, jud. Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, municipiul Râmnicu Vâlcea în zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro .
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.