APAVIL: INFORMARE privind acțiuni specifice de verificare și control desfășurate în luna aprilie 2023

APAVIL S.A., prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna aprilie 2023 acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), cu racorduri de canalizare nedeclarate sau cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare. De asemenea, au fost verificate integritatea sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi etanşeitatea legăturilor, în vederea eliminării pierderilor din reţea.

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01-30.04.2023, efectuate în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost depistat un branșament fără contract, care consuma apă (cu apometru în instalație) luându-se măsura facturării cantității de apă consumate și încheierea contractului de furnizare servicii cu utilizatorul. De asemenea, s-a dispus debranșarea, pentru neplată, în cazul a cinci utilizatori din Rm. Vâlcea, Bujoreni, Pietrari și Prundeni.

Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

Acțiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.

Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții APAVIL S.A. prin sesizarea oricărei situații care pare suspectă, la sediul societății din Str. Carol I nr.3-5, la Dispeceratul Apavil S.A. – 0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro