Apavil continuă lucrările importante în judeţul Vâlcea

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 24 februarie – 02 martie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. S-a intervenit pentru dezghețarea unor branșamente și a unui regulator de presiune în satul Brozbești, comuna Bunești, efectuându-se următoarele operații: săpătură, utilizare instalație pentru dezghețat apa, reglare presiune, umplutură pământ.
PROBLEME DEOSEBITE. În urma problemelor provocate de ninsorile care au căzut, s-au format echipe de muncitori care au trecut la deszăpezirea căilor de acces, a perimetrelor stațiilor de epurare, precum și a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă din cadrul sectorului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a trecut la identificarea și înlocuirea apometrelor care au fost ridicate în vederea verificării metrologice din orașul Băile Govora – str. Tudor Vladimirescu, Horia, Cloșca și Crișan, Crizantemelor și Eroilor;
• s-a trecut la identificarea și înlocuirea pieselor defecte ale branșamentelor de apă în orașul Băile Govora-str. Tudor Vladimirescu nr.284 și nr. 153A, satul Păușești – com. Păușești-Otăsău, satul Anghelești – com. Pietrari;
• s-a intervenit la instalația de supraveghere volum apă și presiune Metrolog de la rezervorul de înmagazinare apă potabilă Teiușu, com. Bunești;
• s-a continuat preluarea de contracte de branșamente apă și racorduri canalizare în satul Pietrarii de Sus, com. Pietrari;
• s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
• s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
• s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
• s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Predești și Corbi, loc. N. Bălcescu;
• s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
• s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
• s-au efectuat operațiuni de deszăpezire la stația de epurare ape uzate Băbeni, rezervorul Romani, stația de repompare apă Pădurețu, la stațiile de captare, tratare și distribuție apă Corbi și Predești, la stațiile de epurare ape uzate Valea Bălceasca și Dosul Râului din loc. N. Bălcescu, la stația de captare, tratare și distribuție apă, stația de epurare ape uzate și rezervor acumulare din Șirineasa;
• s-au efectuat operațiuni de dezghețare conductă și branșamente în orașul Băbeni;
• s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare de pe raza localităților Șirineasa și N. Bălcescu;
• au fost înlocuiți robineți și apometre defecte în orașul Băbeni;
• s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
• s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.