APAVIL angajează un instalator și un lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Călimănești

APAVIL scoate la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Călimănești:
– 1 post instalator
– 1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 26.11.2021, ora 13:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 07.12.2021, ora 09:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– Proba practică se va desfăşura în data de 13.12.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.11.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.