APAVIL angajează sudor în cadrul Sectorului Olănești, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

APAVIL SA – scoate la concurs un post de sudor în cadrul Sectorului Olănești, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
– Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 05.10.2022 ora 1100;
– Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4 și la lucrările în desfășurare, în data de 11.10.2022 ora 1100.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.09.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.