APAVIL ANGAJEAZĂ ȘOFERI

APAVIL SA – scoate la concurs următoarele posturi în cadrul Coloanei Auto / Utilaje Rm. Vâlcea:
– un post de șofer în cadrul Coloane Auto/utilaje, zona Drăgășani
– un post de șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje, zona Brezoi.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului și se vor desfășura cadrul Serviciului Auto Mecanizare – Coloană Auto/ Utilaje, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 16.09.2022, ora 13:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 22.09.2022, ora 13:00.
– Proba practică și interviul vor avea loc în data de 28.09.2022, ora 11:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.09.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.