APAVIL angajează șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susținerea probei scrise și a probei practice și se va desfășura astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2024, ora 1000, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5;
– proba practică va avea loc în data de 25.06.2024, ora 1000 și se va desfășura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA – str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.06.2024 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, bibliografia, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.